əl-Qaviyyu sözü güclü, qüvvətli olan deməkdir. Allahın əl-Qaviyyu adı Qurani-Kərimdə doqquz dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur:
ardını oxu 91 dəfə oxunub
əl-Haqq sözü mövcud olan, inkar edilməyən deməkdir. Allahın əl-Haqq adı Qurani-Kərimdə on dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur:
əl-Lətif sözü lütfkar olan, həmçinin xəbərdar olan deməkdir. Allahın əl-Lətif adı Qurani-Kərimdə yeddi dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur:
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 
əl-Aliyyu sözü uca olan deməkdir. Allahın əl-Aliyyu adı Qurani-Kərimdə səkkiz dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur: